NTT持株会社ニュースリリース

参考 技術用語:デジタルコヒーレント技術

-偏波多重・4値位相変調(PDM-QPSK)伝送方式-

参考 技術用語:デジタルコヒーレント技術
Copyright © 2011 日本電信電話株式会社